tripletagency.nl

the art of an artist

TripleT Agency hecht veel waarde aan transparantie in zijn werkzaamheden, directe communicatie en een daarbij behorende kwalitatieve service. Zowel voor onze artiesten als producenten werken we dan ook met het meest innoverende softwaresysteem dat hier momenteel voor in ontwikkeling is. Software waarmee live de voortgang van kaartverkoop wordt gedeeld, de artiest rechtstreeks zijn financïele afspraken kan nakijken en de crew via de eigen app inzage krijgt in alle logistieke, productionele en technische informatie. Daarnaast koppelt het systeem de optredens in je persoonlijke (smartphone) agenda en zijn de aanrijroutes naar de podia reeds voorgeprogammeerd.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 tripletagency.nl

Thema door Anders Norén