tripletagency.nl

pagina the art of an artist

TripleT Agency hecht veel waarde aan transparantie in zijn werkzaamheden, directe communicatie en een daarbij behorende kwalitatieve service. Zowel voor onze artiesten als producenten werken we dan ook met het meest innoverende softwaresysteem dat hier momenteel voor in ontwikkeling is. Software waarmee live de voortgang van kaartverkoop wordt gedeeld, de artiest rechtstreeks zijn financïele afspraken kan nakijken en de crew via de eigen app inzage krijgt in alle logistieke, productionele en technische informatie. Daarnaast koppelt het systeem de optredens in je persoonlijke (smartphone) agenda en zijn de aanrijroutes naar de podia reeds voorgeprogammeerd. Deze software is voorbereid voor koppeling met Podiumkunst Info, een gezamenlijk initiatief van podia, producenten en impresariaten om een betere en efficïentere informatieuitwisseling te bewerkstelligen van kaartverkoop en boekingsgegevens.

© 2023 tripletagency.nl

Thema door Anders Norén